Vietnamese

 

Tiếng Việt

Tại Úc, 5 bệnh trạng của mắt gây nên 80% tình trạng mất thị lực.

Tin đáng mừng là 90% tình trạng mù lòa và mất thị lực là có thể ngăn ngừa hay điều trị được, nếu được phát hiện sớm.

Các cuộc khám kiểm tra mắt có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt trước khi xảy ra mất thị lực.

Có các cuộc khám kiểm tra mắt đều đặn là việc đặc biệt quan trọng, nếu quý vị:

  • trên 40 tuổi
  • có bệnh sử gia đình bị bệnh về mắt
  • bị bệnh tiểu đường
  • hút thuốc lá.

Giữ gìn thị lực của quý vị – Hãy được khám kiểm tra

Hãy đọc ghi bản tiếng Việt

Có thể trực tiếp đặt các cuộc khám kiểm tra mắt với chuyên viên đo thị lực, mà không cần sự giới thiệu.

Bồi hoàn Medicare luôn sẵn có cho hầu hết các dịch vụ đo thị lực. Một số người có thể hội đủ điều kiện để được có kiếng mắt được trợ cấp giá, với phí tổn thấp.

Quý vị còn có thể nói chuyện với bác sĩ toàn khoa (GP) của mình về sức khỏe của mắt của quý vị. Nếu cần, bác sĩ toàn khoa (GP) hay chuyên viên đo thị lực của quý vị có thể giới thiệu quý vị tới bác sĩ chuyên khoa về mắt (bác sĩ được đào tạo y khoa về chuyên khoa mắt).

Nếu trên 40 tuổi, quý vị nên có cuộc khám kiểm tra mắt mỗi 2 đến 3 năm một lần hoặc theo chỉ định của chuyên viên đo thị lực hay bác sĩ chuyên khoa mắt của quý vị.

Hãy đặt cuộc khám kiểm tra mắt một cách không chậm trễ nếu quý vị nhận thấy sự thay đổi về thị lực của mình.

Đây là một số cách đơn giản để chăm sóc đôi mắt của quý vị:

  • Đội nón và đeo kiếng râm khi ở ngoài trời.
  • Mang đồ bảo vệ mắt khi chơi thể thao như bóng quần hay làm việc trong môi trường nguy hiểm.
  • Duy trì một chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe và tập thể dục đều đặn.
  • Luôn kiểm soát tốt bệnh tiểu đường của quý vị (mức glu-cô trong máu, huyết áp và cholesterol).
  • Bỏ hút thuốc lá.
  • Tuân theo lời khuyên của chuyên viên đo thị lực hay bác sĩ chuyên khoa mắt của quý vị.

Nếu tôi đã bị mất thị lực rồi thì sao?

Có các dịch vụ và sự hỗ trợ mà có thể giúp đỡ quý vị thích nghi với tình trạng mất thị lực và đảm bảo là quý vị có thể tiếp tục tự lập và tham gia các sinh hoạt mà quý vị chọn. Hãy nói chuyện với chuyên viên đo thị lực, bác sĩ chuyên khoa mắt hay bác sĩ toàn khoa (GP) của quý vị để tìm hiểu thêm.

 

Để biết thêm thông tin về sức khỏe của mắt và việc chăm sóc thị lực, hãy nói chuyện với chuyên viên đo thị lực, bác sĩ chuyên khoa mắt hay bác sĩ toàn khoa (GP).

Giữ gìn thị lực của quý vị

Hãy được khám kiểm tra

 

Các tài nguyên bằng tiếng Việt

Xin tìm thấy dưới đây nhiều tài nguyên khác nhau của chúng tôi về việc chăm sóc sức khỏe của đôi mắt và chăm sóc thị lực, sẵn có bằng tiếng Việt.

Các tài nguyên này bao gồm một đoạn phim truyền thông đa phương tiện về việc khám kiểm tra mắt và các tờ thông tin về sức khỏe của mắt, ở định dạng PDF, văn bản mà thôi (Word) và âm tiếng.

 

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (PDF)  

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (Văn bản mà thôi)  

Thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (Âm tiếng)  

 

Bệnh đục thủy tinh thể (Bệnh cườm mắt) (PDF)  

Bệnh đục thủy tinh thể (Bệnh cườm mắt) (Văn bản mà thôi)  

Bệnh đục thủy tinh thể (Bệnh cườm mắt) (Âm tiếng)  

 

Bệnh võng mạc do tiểu đường (PDF)  

Bệnh võng mạc do tiểu đường (Văn bản mà thôi)  

Bệnh võng mạc do tiểu đường (Âm tiếng)  

 

Bệnh tăng nhãn áp (PDF)  

Bệnh tăng nhãn áp (Văn bản mà thôi)  

Bệnh tăng nhãn áp (Âm tiếng)  

 

Tật khúc xạ (PDF)  

Tật khúc xạ (Văn bản mà thôi)  

Tật khúc xạ (Âm tiếng)  

 

Quý vị có bệnh sử gia đình bị mất thị lực không? (PDF)  

Quý vị có bệnh sử gia đình bị mất thị lực không? (Văn bản mà thôi)  

Quý vị có bệnh sử gia đình bị mất thị lực không? (Âm tiếng)  

 

Hút thuốc lá và mất thị lực (PDF)  

Hút thuốc lá và mất thị lực (Văn bản mà thôi)  

Hút thuốc lá và mất thị lực (Âm tiếng)  

 

Các dịch vụ cho người bị mù lòa hay bị khiếm thị (PDF)  

Các dịch vụ cho người bị mù lòa hay bị khiếm thị (Văn bản mà thôi)  

Các dịch vụ cho người bị mù lòa hay bị khiếm thị (Âm tiếng)  

 

Sức khỏe của mắt và việc chăm sóc thị lực: ai có thể giúp được (PDF)  

Sức khỏe của mắt và việc chăm sóc thị lực: ai có thể giúp được (Văn bản mà thôi)  

Sức khỏe của mắt và việc chăm sóc thị lực: ai có thể giúp được (Âm tiếng)