Dari

درى

در آسترالیا، 5 حالات چشم باعث % 80 از دست دادن
.بینایی چشم می شود

خبر خوش اینست که % 90 نابینایی و ضعف بینایی
در صورت کشف زودهنگام قابل جلوگیری یا معالجه
.می باشد
معاینه مرتب چشم می تواند موجودیت علایم این
بیماری را در مراحل ابتدایی آن قبل از دست دادن
.بینایی کشف کند

بیماری های چشم می تواند در هر سن اتفاق به افتد در
:صورتیکه شما

 • سن شما بالای 40 باشد
 • دارای سابقه خانوادی بیماری چشم باشید
 • دچار بیماری شکر باشید
 • سگرت بکشید
 • دارای سابقه ابوریجنل و جزایر اقیانوس آرام باشید.

بینایی تانرا نجات دهید – معاینه شوید

.اين نوشته را به زبان درى بخوانيد

.می برای معاینه چشم های تانتوانید بدون ارجاع شدن، مستقیماً نزد یک متخصص بینایی مراجعه کنید
برای اکثر خدمات چشم موجود Medicare یک تخفیف
است. بعضی اشخاص ممکن است واجد شرایط دریافت
.سوبسید، عینک های ارزان قیمت باشند
تان راجع به صحت GP می توانید با داکتر خانوادگی
یا متخصص GP چشم تان مشورت کنید. داکتر خانوادگی
بینایی تان می تواند شما را به یک داکتر چشم ارجاع کند
.(داکتر طبی چشم)
اگر 40 سال یا بیشتر عمر دارید، باید چشم های تانرا هر 2
تا 3 سال یا طبق هدایت متخصص بینایی یا داکتر چشم تان
.معاینه کنید

در صورت مشاهده تغیرات در بینایی تان، یک معاینه چشم را
فورا انجام دهید

از چشمان تان روزمره مواظبت کنید

 • زمانیکه در بیرون از منزل هستید، از عینک و کلاه
  استفاده کنید.
 • در زمان ورزش هایی مانند اسکواش یا کار کردن در محیط
  خطرناک، از عینک های حفاظتی استفاده کنید.
 • ک رژیم غذایی صحی و فعالیت های روزانه را اتخاذ کنید.
 • بیماری شکر تانرا تحت کنترول داشته باشید (میزان قند خون،
  فشار خون و کلسترول تان).
 • سگرت کشیدن را ترک کنید.
 • هدایات متخصص بینایی یا داکتر چشم تان را پیروی کنید.

 

در صورتیکه قبلاً مبتلا به ضعف چشم باشم، چکار باید بکنم؟
خدمات و مساعدت هایی موجود اند که شما را در قسمت عادت
کردن به از دست دادن بینایی چشمان و حصول اطمینان از حفظ
استقلالیت و مشارکت شما در فعالیت های منتخبه تان کمک می
کند. برای کسب معلومات بیشتر با متخصص بینایی، داکتر چشم
تان صحبت کنید GP یا داکتر خانوادگی.

برای کسب معلومات بیشتر راجع به صحت چشم و مواظبت
بینایی تان، با یک متخصص بینایی، داکتر چشم یا داکتر
تان صحبت کنید GP خانوادگی

بینایی تانرا نجات دهید – معاینه شوید

منابع به دری
.ذیلا می توانید تعدادی از منابع موجوددرباره صحت و مراقبت ازچشم رابه لسان دری بیابید
شما به ویژه می توانید یک ویدئو چند رسانه ای رادرباره معاینات چشمی و ورقه های معلومات صحی
چشم را بصورت PDF یا فایل وردو یا فایل صوتی بدست آورید.

انحطاط شبکیه چشم ناشی از کبر سن (PDF) (AMD)

انحطاط شبکیه چشم ناشی از کبر سن (AMD) (فایل وردو)

انحطاط شبکیه چشم ناشی از کبر سن (AMD) (فایل صوتی)


آب مروارید (PDF)

آب مروارید (فایل وردو)

آب مروارید (فایل صوتی)


انحطاط شبکیه بیماری شکر (PDF)

انحطاط شبکیه بیماری شکر(فایل وردو)

انحطاط شبکیه بیماری شکر(فایل صوتی)

 

بیماری آب سیاه (گلوکوما) (PDF)

بیماری آب سیاه (گلوکوما) (فایل وردو)

بیماری آب سیاه (گلوکوما) (فایل صوتی)


عدم فوکس/تمرکز چشم (PDF)

عدم فوکس/تمرکز چشم (فایل وردو)

عدم فوکس/تمرکز چشم (فایل صوتی)


آیا شما دارای سابقه خانوادگی از دست دادن بینایی هستید؟(PDF)

آیا شما دارای سابقه خانوادگی از دست دادن بینایی هستید؟ (فایل وردو)

آیا شما دارای سابقه خانوادگی از دست دادن بینایی هستید؟ (فایل صوتی)


سگرت کشیدن و از دست دادن بینایی (PDF)

سگرت کشیدن و از دست دادن بینایی (فایل وردو).

سگرت کشیدن و از دست دادن بینایی (فایل صوتی)


خدمات برای اشخاص نابینا یا مبتلا به اختلال بینایی (PDF).

خدمات برای اشخاص نابینا یا مبتلا به اختلال بینایی (فایل وردو)

خدمات برای اشخاص نابینا یا مبتلا به اختلال بینایی (فایل صوتی)


صحت چشم و مواظبت چشم: چه کسانی کمک کرده می توانند (PDF)

صحت چشم و مواظبت چشم: چه کسانی کمک کرده می توانند (فایل وردو)

صحت چشم و مواظبت چشم: چه کسانی کمک کرده می توانند (فایل صوتی)